Bestuur

Naam  Positie  Telefoon  Adres  Woonplaats
Rijpke de Boer   Voorzitter   0511-465090   Hillamaweg 15   9251 KA Burgum
Jan van der Kuur   Penningmeester   0511-464156   Burgemeester van Panhuyslaan 79   9251 KR Burgum
Tsjikke de Vries-van der Wal   Ledenadministratie   0511-464278   Bulthuissingel 66   9251 BW Burgum
Rina van der Kooi-Douma*   Secretariaat            
Durk Postma*   Algemeen            

*Kandidaat bestuursleden
  i.v.m. het annuleren van de Algemene Ledenvergadering 2020 heeft er geen bestuursverkiezing kunnen plaatsvinden.