Bestuur 

Naam  Functie  Telefoon
Jan van der Kuur   Voorzitter   0511-464156
Jan Algra   Penningmeester   06-55157295
Tsjikke de Vries-van der Wal   Ledenadministratie   0511-464278
Rina van der Kooi-Douma   Secretariaat   0511-482468
Durk Postma   Contactpersoon Twenthe Uitvaartverzekering   0511-463900

Klik hier voor adressen