Kosten uitvaart

Omschrijving

Basistarief aanname en begeleiding van uitvaart      1107,00  
Gebruik van de dragers   350,00  
Laatste verzorging van de overledene incl. verzorgingsartikelen
  165,00  
Gebruik kistkoeling voor opbaring thuis     180,00  
Opbaring in aula Eendracht leden   240,00  
Opbaring in aula Eendracht leden van zusterverenigingen
   € 345,00  
Opbaring in aula Eendracht niet-leden     495,00  
Uitvaartkist
vanaf   350,00  
Overbrengen van de overledene naar opbaarruimte   95,00  
Rouwvervoer naar crematorium   120,00  
Rijden begrafenis inclusief wachttijd   120,00  
100 rouwkaarten met bijpassende enveloppen, incl. zet- en drukkosten   295,00  
100 postzegels   96,00  
Verzendset rouwbrieven Post-NL
  7,50  
Advertentie Leeuwarder Courant en Friesch Dagblad   695,00  
Advertentie Actief     380,00  
Akte van overlijden
 € 13,40  
Condoleance register  € 35,00  
Crematie plus basistarief bestemming as en CD opname  € 1300,00  
Crematie zaterdagtoeslag (vóór 16.00 uur niet van toepassing)  € 0,00  
Uitgifte grafrecht voor 20 jaar   843,00 *
Uitgifte grafrecht voor 30 jaar  € 1365,00 *
Grafdelver   674,00 *
Grafdelver zaterdagtoeslag   183,00 *
100 liturgieën, gedrukt op Biotop papier (dubbel)  € 235,00  
Opmaak en verzending advertenties   27,50  
Huur De Ikker of Kruiskerk leden Prot. Gemeente Burgum
 € 257,00  
Huur De Ikker of Kruiskerk niet-leden Prot. Gemeente Burgum   447,00  
Koffie 100 personen  € 350,00  
Rouwarrangementen  € 125,00  

*Begraafplaats Kruiskerk Burgum
De tarieven voor
- recht op graf of urnen nis
- graf delven
- algemeen onderhoud begraafplaats, graven en columbarium
  worden vastgesteld door het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Burgum.
  Contactpersoon: de heer B.A. Bos, telefoon 0511-462920