Klik hier voor kosten uitvaart

GEVOLGEN KEUZE NIET-GECONTRACTEERDE UITVAARTVERZORGER

In het onderstaande overzicht wordt inzichtelijk gemaakt wat de uitkomst is als leden/nabestaanden gebruik maken van een NIET gecontracteerde uitvaartverzorger. Behalve een lagere korting op de uitvaartkosten is er ook een aanzienlijk verschil in de tarieven. Bovendien komen de inkoopkortingen meestal NIET ten gunste van de nabestaande(n).
Het totale prijsverschil kan hierdoor oplopen tot ruim € 1.850,00

Gecontracteerde
Uitvaartverzorger

Niet gecontracteerde
Uitvaartverzorger
Ledenkorting Eendracht op de Uitvaartkosten
100% € 1.275,00
70% €     892,50
Tarief uitvaartverzorger
€ 1.107,00
€ 1.670,00
Tarief opbaren aula
 €  240,00*
€    670,00
Tarief condoleance aula
 €    75,00*
 €   185,00
Korting op uitvaartkist Hoogland
        20%**
 geen
Korting op advertentie
LC, FD en Actief
       15%**
geen
Korting op rouwbloemstuk
Frits bloemen en Tuincentrum Burgum
        10%**
 geen
Korting op drukwerk
        10%**
 geen
Keuzevrijheid uitvaartverzorger
        Beperkt***
 Volledig
Voor leden woonachtig buiten het verzorgingsgebied is de inhouding van 30% op de ledenkorting niet van toepassing bij gebruik van een NIET gecontracteerde uitvaartverzorger.
Het ledentarief voor gebruik Aula Eendracht is ook van toepassing bij gebruik van een niet gecontracteerde uitvaartverzorger
   * Betreft aula Eendracht
  **Totaal van deze kortingen is gemiddeld € 370,00
 ***Keuze uit 3 gekwalificeerde uitvaartverzorgers
    *Klik hier voor tarieven begraafplaats Kruiskerk Burgum (zie weblinks)