Lidmaatschap

Lid worden

Wanneer u lid bent of lid wilt worden van Uitvaartvereniging Eendracht, zijn er twee mogelijkheden :

a. Volledig lidmaatschap

Hierbij betaalt u een jaarlijkse bijdrage van € 24,00 vanaf het jaar waarin u 19 jaar bent geworden.
U heeft daarna recht op de volledige ledenkorting en alle andere faciliteiten tegen ledentarief.

Ook op oudere leeftijd kunt u nog steeds kiezen voor een volledig lidmaatschap.
Wij brengen u dan eenmalig een (instap)bedrag in rekening. Dit bedrag is afhankelijk van uw leeftijd bij aanmelding.

 

b. Percentage lidmaatschap

Ook hier betaalt u een jaarlijkse bijdrage van € 24,00 vanaf het jaar waarin u lid bent geworden.
U heeft daarna recht op een percentage van de ledenkorting, maar alle andere faciliteiten tegen ledentarief.
Het percentage van de ledenkorting is afhankelijk van uw leeftijd bij aanmelding.

Kinderen tot en met 18 jaar zijn gratis lid van de vereniging mits zij zijn opgenomen in de ledenadministratie van de vereniging.
U kunt dit controleren aan de hand van de ledenkaart die u 1 keer per jaar ontvangt.

Lidmaatschap wijzigen 

Het is van belang dat onze ledenadministratie over uw juiste gegevens beschikt. Wij vragen u daarom een adreswijziging en andere wijzigingen tijdig door te geven.

Lidmaatschap overschrijven

U kunt uw lidmaatschap laten overschrijven naar de uitvaartvereniging in uw huidige woonplaats. Dit is vooral belangrijk als u woonachtig bent buiten het verzorgingsgebied van uw huidige uitvaartvereniging.
Overschrijving is mogelijk indien de uitvaartvereniging, evenals Uitvaartvereniging Eendracht te Burgum, is aangesloten bij de Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland of de Federatie van Uitvaartverenigingen in de provincie Groningen.
Kijk voor het meeste actuele overzicht van aangesloten verenigingen op:
www.uitvaartfederatie.nl of www.fedgron.nl

Lidmaatschap opzeggen

Opzegging kan steeds ingaan op 1 januari van het jaar volgend op het jaar van opzegging.
U bent in het jaar van opzegging nog wel de ledenbijdrage over dat jaar verschuldigd.

Exclusief voor leden van Eendracht

 • Keuze uit meerdere gekwalificeerde uitvaartverzorgers
 • Uitvaartverzorging naar eigen wensen
 • Dag en nacht bereikbaar, 24/7
 • Geen winstoogmerk, non-profit
 • Uitvaartverzorging tegen ledentarief
 • Ledenkorting/vergoedingsbedrag bij uitvaart  € 1275,- 
 • Inkoopkortingen komen volledig t.g.v. nabestaande(n)
 • 15% collectiviteitskorting bij Twenthe Uitvaartverzekeringen
 • Alle kosten uitvaart op één factuur, geen administratiekosten
 • Ledenbijdrage slechts € 24,00 per jaar (2020)
 • Kinderen beneden 18 jaar gratis lidmaatschap
 • Geen gezondheidsvragen en geen leeftijdsgrenzen nieuwe leden
 • Overschrijving meestal mogelijk binnen Friesland en Groningen
 • Eigen afscheidshuis met vrij sleutelsysteem, ledentarief
 • Inspraak op het beleid door leden
 • Ruim 5.500 leden, maar iedereen uniek

EENDRACHT .................... een zorg voor later!