Uitvaartverzorgers

Met maar liefst drie gecontracteerde uitvaartverzorgers hebben de leden van Uitvaartvereniging Eendracht een unieke keuzemogelijkheid.

Allen werken onder dezelfde afgesproken voorwaarden en hanteren de tarieven van onze vereniging. U kunt de uitvaartverzorgers (zie foto's hieronder) dag en nacht bereiken op de telefoonnummers zoals hierna vermeld.

Nijboer Uitvaartzorg 0512 - 33 14 20
Internet: www.nijboeruitvaartzorg.nl 

Sjoerdtje de Haan Uitvaartzorg 0511 - 48 20 04
Internet: www.sjoerdtjedehaanuitvaartzorg.nl 

Uitvaartverzorging Jouke Hoekstra 0511 - 48 24 44
Internet: www.joukehoekstra.nl

 


Nijboer Uitvaartzorg v.l.n.r: Hindrik Riemersma, Henk Visser, Kim Veenstra en Henk Jan van der Veen

SjoerdtjedeHaanUitvaartzorg 2018Sjoerdtje de Haan Uitvaartzorg v.l.n.r: Anneke van der Veen, Sjoerdtje de Haan, Riek Zijlstra

UitvaartverzorgingJoukeHoekstraUitvaartverzorging Jouke Hoekstra