Skip to main content
Uitvaartvereniging

EENDRACHT

Introductie

De dood is een onderwerp waar de meesten van ons liever niet al te veel bij stilstaan.

Afscheid nemen is nooit gemakkelijk, maar een afscheid door overlijden brengt heel veel emotie met zich mee.
Naast het verdriet om het verlies van een dierbare moet er in korte tijd veel praktische zaken geregeld worden om de overledene op een waardige wijze naar de laatste rustplaats te begeleiden.
Onze uitvaartvereniging neemt graag, samen met de nabestaanden, die taak op zich.
Omdat ieder mens uniek is en iedere uitvaart dus ook, is een uitvaart regelen altijd maatwerk.
Een en ander gebeurt dan ook steeds in nauw overleg met de nabestaanden.

Onze uitvaartverzorgers zijn dag en nacht bereikbaar.

Ook beschikt "Eendracht" over een eigen afscheidshuis met koelruimte, familieruimte en vier opbaarkamers die elk een sfeer van warmte en respect uitstralen. Hier is het mogelijk om op persoonlijke wijze afscheid te nemen van de overledene.

Onze vereniging heeft geen winstoogmerk en kent voor haar leden een ledenvergoeding. Deze vergoeding en het te betalen jaarlijkse contributiebedrag worden ieder jaar opnieuw vastgesteld.
Als lid heeft u inspraak bij het te voeren (financiële) beleid van de "Eendracht".

Voor vragen of meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.

U kunt ons bereiken op het gratis telefoonnummer 0800-222 55 77