Skip to main content

Lidmaatschap

Lid worden

Wanneer u lid bent of lid wilt worden van Uitvaartvereniging Eendracht, zijn er drie mogelijkheden :

a. Volledig lidmaatschap

U heeft recht op de volledige ledenkorting en alle andere faciliteiten tegen ledentarief. Hierbij betaalt u de jaarlijkse bijdrage vanaf het jaar waarin u 19 jaar bent geworden.

Ook op oudere leeftijd kunt u nog steeds kiezen voor een volledig lidmaatschap.
Wij brengen u dan eenmalig een (instap)bedrag in rekening. Dit bedrag is afhankelijk van uw leeftijd bij aanmelding. Informeer vrijbljvend wat voor u van toepassing is.

b. Percentage lidmaatschap

Indien u ervoor kiest het instapbedrag niet te voldoen kunt u nog steeds lid worden van Eendracht. Uw recht op ledenkorting wordt dan vastgesteld a.d.h.v. tabellen en de hoogte is afhankelijk van uw leeftijd bij aanvang lidmaatschap. U heeft daarna recht op een percentage van de ledenkorting, maar alle andere faciliteiten tegen ledentarief. Ook hier betaalt u de jaarlijkse bijdrage vanaf het jaar waarin u lid bent geworden.

c. Kinderen

Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid van de vereniging mits zij zijn opgenomen in de ledenadministratie van de vereniging.
U kunt dit controleren aan de hand van de ledenkaart die u 1 keer per jaar ontvangt.

Lidmaatschap wijzigen 

Het is van belang dat onze ledenadministratie over uw juiste gegevens beschikt. Wij vragen u daarom een adreswijziging en andere wijzigingen tijdig door te geven.

Lidmaatschap overschrijven

U kunt uw lidmaatschap laten overschrijven naar de uitvaartvereniging in uw huidige woonplaats. Dit is vooral belangrijk als u woonachtig bent buiten het verzorgingsgebied van uw huidige uitvaartvereniging.
Overschrijving is mogelijk indien de uitvaartvereniging, evenals Uitvaartvereniging Eendracht te Burgum, is aangesloten bij de Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland of de Federatie van Uitvaartverenigingen in de provincie Groningen.
Kijk voor het meeste actuele overzicht van aangesloten verenigingen op:
www.uitvaartfederatie.nl of www.fedgron.nl

Lidmaatschap opzeggen

Opzegging kan steeds per 31 december en dient voor 30 november schriftelijk bij het bestuur / ledenadministratie te geschieden.
U bent in het jaar van opzegging nog wel de ledenbijdrage over dat jaar verschuldigd.

Exclusief voor leden van Eendracht

 • Keuze uit meerdere gecontracteerde uitvaartverzorgers
 • Eigen afscheidshuis met vrij sleutelsysteem, ledentarief
 • Dag en nacht bereikbaar, 24/7
 • Geen winstoogmerk, non-profit
 • Uitvaartverzorging tegen ledentarief
 • Ledenkorting/vergoedingsbedrag bij uitvaart  € 1.250,00
 • Inkoopkortingen komen volledig t.g.v. nabestaande(n)
 • 15% collectiviteitskorting bij Twenthe Uitvaartverzekeringen
 • Alle kosten uitvaart op één factuur, geen administratiekosten
 • Ledenbijdrage slechts € 24,00 per jaar (2022)
 • Kinderen beneden 18 jaar gratis lidmaatschap
 • Geen gezondheidsvragen en geen leeftijdsgrenzen nieuwe leden
 • Overschrijving meestal mogelijk binnen Friesland en Groningen
 • Inspraak op het beleid door leden
 • Ruim 5.400 leden, maar iedereen uniek

        EENDRACHT . . . . . . . . een zorg voor later!