Skip to main content

Kosten uitvaart

Klik hier voor kosten uitvaart
Klik hier voor tarieven begraafplaats Kruiskerk Burgum (zie links)

GEVOLGEN KEUZE NIET-GECONTRACTEERDE UITVAARTVERZORGER
In het onderstaande overzicht wordt inzichtelijk gemaakt wat de uitkomst is als leden/nabestaanden gebruik maken van een niet gecontracteerde uitvaartverzorger. Behalve een lagere korting op de uitvaartkosten is er ook een aanzienlijk verschil in de tarieven. Bovendien komen de inkoopkortingen meestal niet ten gunste van de nabestaande(n).
Het totale prijsverschil kan hierdoor oplopen tot ruim € 2.000,00.

  Gecontracteerde
Uitvaartverzorger
Niet gecontracteerde
Uitvaartverzorger

Ledenkorting Eendracht op de Uitvaartkosten

100% € 1.250,00

70% € 875,00

Tarief uitvaartverzorger

€ 1.250,00

€ 1.950,00

Tarief opbaren afscheidshuis

 € 240,00*

€ 715,00

Tarief condoleance in afscheidshuis

 € 75,00*

€ 185,00

Korting op uitvaartkist Hoogland

        20%**

 geen

Korting op advertentie
LC, FD en Actief

       15%**

geen

Korting op rouwbloemstuk
Tuincentrum Burgum
Bloemtique Burgum

        10%**

 geen

Korting op drukwerk

        10%**

 geen

Paulusma
Dragers & Uitvaartondersteuning

10%** geen

Respekt, lêste soarch Burgum

15%**

geen

Keuzevrijheid uitvaartverzorger

        Beperkt***

 Volledig

*    Betreft Afscheidshuis Uitvaartvereniging Eendracht
**  Totaal van deze kortingen is ruim € 425,00
*** Keuze uit 3 gecontracteerde uitvaartverzorgers

Voor leden woonachtig buiten het verzorgingsgebied is de inhouding van 30% op de ledenkorting niet van toepassing bij gebruik van een niet gecontracteerde uitvaartverzorger.

Het ledentarief voor gebruik Afscheidshuis Eendracht is ook van toepassing bij gebruik van een niet gecontracteerde uitvaartverzorger.