Skip to main content

 


Informatie voor leden en nabestaanden.
Zoals u weet heeft onze vereniging maar liefst drie gecontracteerde uitvaartverzorgers waar leden/nabestaanden een beroep op kunnen doen. Het is deze uitvaartverzorgers echter contractueel niet toegestaan andere diensten/faciliteiten aan te bieden dan het verzorgen van de uitvaart, m.u.v. drukwerk en thuiskoeling. Met name diensten als rouwvervoer, opbaring afscheidshuis en rouwkist kunnen alleen door Eendracht worden verzorgd dan wel bemiddeld.

Belangrijk bij het maken van uw keuze.
Indien leden/nabestaanden er de voorkeur aan geven om één van de eerder genoemde dienst(en)/faciliteit(en) door één van onze uitvaartverzorgers te willen laten verzorgen/bemiddelen, kan er dientengevolge geen beroep worden gedaan op Uitvaartvereniging Eendracht voor het verzorgen van de uitvaart. Voor de volledigheid; leden/nabestaanden zijn dan geheel vrij, in welke keuze dan ook.

Wat zijn de gevolgen als leden/nabestaanden geen gebruik maken van de diensten van de vereniging?
Dat heeft met name nogal financiële gevolgen. De ledenkorting bedraagt dan 70% van de voor u geldende korting. (m.u.v. leden woonachtig buiten het verzorgingsgebied). Er is meestal een aanzienlijk hoger tarief van de uitvaartverzorger van toepassing en, in tegenstelling tot Eendracht, worden de inkoopkortingen doorgaans niet aan u vergoed. Het totale prijsverschil kan hierdoor oplopen tot ruim € 2.000,00. Klik hier voor een vergelijkende berekening.
Het bestuur wil duidelijk benadrukken dat deze regeling volledig in overeenstemming is met de Statuten, Huishoudelijk reglement en de overeenkomst met onze uitvaartverzorgers.

Is het ledentarief voor gebruik van het afscheidshuis van Eendracht voor alle leden van toepassing ?
Ja, het ledentarief voor gebruik afscheidshuis is voor alle leden van toepassing, ook als leden/nabestaanden gebruik maken van een niet-gecontracteerde uitvaartverzorger.
Klik hier voor een foto-impressie van het afscheidshuis.

Bestuur Uitvaartvereniging Eendracht


 

Mededeling

Logo Nardus Norm Eendracht Burgum voldoet aan Nardus Norm
Uitvaartvereniging Eendracht heeft het certificaat ontvangen voor het voldoen aan de Nardus Norm. Dit felbegeerde certificaat werd uitgereikt tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Federatie van uitvaartverenigingen in Friesland op 22 november 2019 te Sneek.
 

Nardus-Norm leidraad voor professie

Alles wat je van onze vereniging mag verwachten, is vastgelegd in de Nardus-Norm. Daarmee krijgt professie een naam. Geen keurmerk met audits, maar wel een norm die ons scherp houdt in een wereld in beweging.

Hoofdpunten Nardus-Norm
Het kwalitatief goed verzorgen van de uitvaart voor de leden omvat alles rond de uitvaart, van a tot z. Belangrijk punt daarin is dat we transparant zijn over de uitgaven. Je ontvangt tijdig een heldere begroting van de geschatte kosten.

  1. Een goede financiële huishouding van onze vereniging is noodzakelijk, zodat we in de verre toekomst uitvaarten kunnen blijven verzorgen. Om dit te waarborgen houden we onze financiën goed op orde en laten we eens per drie jaar de financiële reserve door een beëdigd verzekeringswiskundige (actuaris) beoordelen.
  2. Om een complexe vereniging als de onze goed te kunnen leiden is het nodig dat we als bestuur beschikken over kennis op diverse gebieden. De Nardus-Norm geeft ons daarvoor handvatten en komen we er zelf niet helemaal uit, dan vragen we de Federatie of Nardus om advies.

De volledige Nardus-Norm download je hier.